Skip to content

SANITAIRREINIGER CIF PROFESSIONAL ONTKALKER 750ML

Productnummer: 891642
€ 3,80 € 4,60 incl. BTW € 4,83
Aantal Prijs
1 € 3,99
12 € 3,80

Op voorraad (Levertijd: 1-3 werkdagen)

Cif

Omschrijving

* Cif Professional 2in1 reinigingsmiddelen.* Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil- en zeepresten en biedt een schitterend resultaat met een langdurig fris parfum.* Sanitairontkalker. is een gebruiksklare periodieke ontkalker met aangename geur voor effectieve verwijdering van urine- en kalkaanslag op sanitaire oppervlakken.* De Glas en interieurreiniger laat in enkele ogenblikken een glanzend en streeploos oppervlak na. * Gevarenaanduiding; * H314 "Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel". * H290 "Kan bijtend zijn voor metalen". * Veiligheidsvoorschriften; * P280 "Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming dragen". * P303 + P361 + P353 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen ofafdouchen". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzenverwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen". * Veiligheidsinformatie; * Vermijdt, waar mogelijk, direct contact en/of spatten. * Gebruik een (nauwsluitende) Veiligheidsbril (EN 166). * Gebruik chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). * Houd rekening met specifieke lokale gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur. * Draag chemisch bestendige kleding en laarzen als directe blootstelling aan de huid en/of spatten kunnen optreden (EN 14605). * Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.*

Specificaties

Lengte: 67 cm
Breedte: 70 cm
Hoogte: 275 cm
Gewicht: 850 gr
Volume: 0
Code OEM: 7517868
Code EAN: 7615400106028
Merk: Cif